CarrièreCareer

Subliem is een studievereniging. Daarom worden er naast borrels e.d. ook carrièregerichte en educatieve activiteiten georganiseerd. Het hoofddoel is om Subliemers te ondersteunen bij het opbouwen van een netwerk en inzicht te geven in de arbeidsmarkt. Workshops, seminars, symposia, de jaarlijkse Innovatieroulette, inhouse days en Innovation Carreer Days (ICD) moeten hieraan bijdragen. Bij het organiseren van activiteiten streven wij ernaar om niet telkens dezelfde partijen uit te nodigen. Wij zijn daarom constant op zoek naar nieuwe interessante bedrijven. Activiteiten: Innovatieroulette (15 mei 2015) Voor meer informatie over samenwerking en deelname aan onze activiteiten kunt u mailen naar het volgende e-mailadres: externebetrekkingen@subliem-vu.nl

Subliem is a study association. Therefore, we do not only organise drinks but educational and career-focused events as well. The main goal is to support Subliem members in creating a network and giving them insight in the labour market. Workshops, seminars, symposiums and Innovation Career Days contribute to these goals. When we are organising career related activities we aspire not to organise the same activities with the same companies every time. Therefore, we are constantly searching for new, interesting companies. Activities: Innovatieroulette 2015 (15 May 2015) For more information on cooperation or partition in our activities, please send an e-mail to the following address: externebetrekkingen@subliem-vu.nl