Subliem is de studievereniging van de bachelor en master Science, Business and Innovation, ook wel SBI genoemd. SBI is een interdisciplinaire studie die alleen aan de VU wordt aangeboden. We zijn gehuisvest aan de Faculteit Exacte Wetenschappen (FEW), maar volgen eveneens vakken aan de Faculteit Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde (FEWEB) en de Faculteit Sociale Wetenschappen (FSW). Kortom, als SBI’er word je opgeleid om bruggen te slaan tussen de verschillende vakgebieden, waardoor een geheel nieuwe discipline ontstaat.

Subliem bestaat sinds 2007, en is sindsdien in rap tempo gegroeid. We organiseren verschillende activiteiten voor onze leden, zowel op recreatief als educatief gebied. Bij recreatieve activiteiten valt te denken aan het gala, paintballen, kerstdiner, grote feesten, wintersport, Sublieme borrels etc. Op deze manier krijg je naast je studie genoeg gelegenheid om te ontspannen! Ook studiegerelateerde activiteiten zijn in trek bij onze studenten. Er worden symposia, masterclasses en seminars over uiteenlopende onderwerpen georganiseerd. Subliem organiseert jaarlijks een studiereis voor haar derdejaars. Ten slotte houden we ieder jaar een Innovation Career Day, waar interactie tussen de studenten en bedrijven gecreëerd en verbeterd wordt. Al deze activiteiten zijn geheel vrijblijvend om aan deel te nemen.

Als Subliemer ben je welkom in de Subliem-kamer, waar je tussen de colleges door je tijd door kunt brengen, muziek kunt luisteren, je tosti kunt afbakken of tegen een studentenprijs fris of een snack kunt kopen. Subliem behartigt de belangen van haar leden en komt op voor hun rechten. Daarnaast ontvang je door lid te worden van de studievereniging korting op je studieboeken. Voor vragen kun je altijd in Subliem langskomen, WN-P004, of mailen naar bestuur@subliem-vu.nl.

Subliem is Dutch for sublime and is also the name of the study association for students attendingthe bachelor or master program Science, Business and Innovation, abbreviated SBI. SBI is an interdisciplinary study program that is only available at VU University. SBI is a study atthe Faculty of Science (FEW) but includes courses of the Faculty of Economics Sciences and Business Administration (FEWEB) and the Faculty of Social Sciences (FSW). Summarized, as an SBI student you study to be able to build bridges between different sciences, which in its turn creates a whole new discipline.   Subliem has been founded in 2007 and  has beenrapidly growing ever since. We organise a variety of activities for our members, rangingfrom recreational to educational activities. Some examples of our recreational activities are balls, paintballing, Christmas dinners, parties, a winter sports trip, drinks and many more. By organising these activities we offer our members relaxing events between the study hours. However, the association organises activities that are closely related to the SBI study program as well. Examples of such activities are symposia, master classes and seminars on a variety of subjects. Furthermore, Subliem organises a study trip each year for its third year bachelor and its master students. Last but not least, we organise the Innovation Career Day, which encourages and improves interaction between students and companies. None of these activities are obligated.   As a Subliem member you are welcome in our room atthe VU, where you can spend your spare time between classes, listen to music, make a sandwich or buy a snack or drink for a low price. Subliem represents the interests of its members and defends their rights. Furthermore, members of Subliem receive a discount on study books.   If you have any questions you can always visit our room WN-P004 or send an e-mail to bestuur@subliem-vu.nl

Meld je aan

You are not logged in.