LuCie

 

 

De Lustrum Commissie was verantwoordelijk voor de organisatie van het tweede lustrum van Subliem, wat in november 2017 plaatsvond. Door hun voortdurende moeite en inspanning heeft er een onvergetelijke lustrummaand plaatsgevonden voor de vereniging en haar leden, en zal dit een basis zijn voor wat komen gaat.

De Lustrum Commissie bestond uit:

  • Floor Rekers (bestuursverantwoordelijke) 
  • Nora Looze (voorzitter)*
  • Saskia Spruit (vice-voorzitter)
  • Philip van der Hoek (secretaris)
  • Laura Visser (penningmeester)
  • Naomi Ruijtenberg (PR)
  • Chris Bronswinkel

* helaas was Nora Looze afgetreden als voorzitter voor het einde van het lustrum. Haar rol werd zodoende overgenomen.