DocumentenDocuments

Zoals iedere vereniging heeft Subliem ook haar eigen officiële documenten. Hier vinden jullie de statuten, het Huishoudelijk Reglement (HR) en de huisregels. Ieder lid van Subliem moet op de hoogte zijn van het HR en de huisregels van de kamer. Hieronder vinden jullie de benodigde documenten.

Statuten

Huishoudelijk Reglement

Huisregels

Like any other association, Subliem also has her own official documents. Here you can find the Charter, the Domestic Regulations (DR) and the rules of our room. Every member of Subliem should be known with the DR and rules of our room. Beneath you can find the needed documents.

Statuten (dutch)

Huishoudelijk Reglement (dutch)

Huisregels (dutch)