Toelating tot de masteropleiding: harde knip per 1 september 2013

De VU voert de harde knip in. Dit houdt in dat je een volledig afgeronde bachelor nodig hebt om aan een master te kunnen beginnen. Vanaf september 2013 gaat deze regeling gelden voor alle masters aan de VU.

Wat betekent de harde knip voor jou?
De invoering van de harde knip heeft tot gevolg dat je je studie goed moet plannen. Je bachelor moet echt volledig afgerond zijn om aan de master te kunnen beginnen. Als de harde knip geldt, kun je alleen in september aan de master beginnen. Heb je je bachelor voor september niet volledig afgerond, dan kun je pas bij de start van het volgende collegejaar beginnen aan de master. Besteed het komend studiejaar dus extra veel aandacht aan de planning van je studie. Heb je hulp nodig bij het maken van een planning? Neem dan contact op met de studieadviseur van je opleiding.

Overheidsbesluit
De invoering van de harde knip vloeit voort uit een wijziging in de Wet op Hoger Onderwijs, die universiteiten verplicht tot de invoering van deze maatregel. Een deel van de VU-opleidingen heeft al een harde knip, of voert deze per september 2012 in. Per september 2013 geldt voor alle VU-opleidingen dat je je bachelor moet hebben afgerond voor je aan de master kunt beginnen. Je kunt dan alleen nog in september starten met een master.