Kenmerk OndernemenCharacteristic “entrepreneurship”

De bacheloropleiding Science, Business & Innovation en de minor Entrepreneurship van de VU krijgen als eerste en voorlopig enige in Nederland en Vlaanderen het Bijzonder kwaliteitskenmerk ‘Ondernemen’.

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) kent de kenmerken toe omdat de opleidingen speciale aandacht besteden aan ondernemen en studenten een grondige basis bieden op het gebied van ondernemen. Het is voor het eerst dat de NVAO een Bijzonder kwaliteitskenmerk ‘Ondernemen’ toekent. Het kenmerk is een aanvulling op de reguliere accreditatie. De NVAO heeft hiervoor een pilot uitgevoerd waarin 11 aanvragen zijn beoordeeld van in totaal zeven Nederlandse en drie Vlaamse kennisinstellingen voor hoger onderwijs. Van de beoordeelde aanvragen krijgen alleen de twee onderwijsonderdelen van de VU het kenmerk toegekend.The bachelor track Science, Business and Innovation and the minor track entrepreneurship of the VU are the first and so far the only tracks in the Netherlands and Flanders to receive the special characteristic “entrepreneurship”.

The Dutch-Flanders accreditation organisation (NVAO) awarded the characteristic because the tracks pay special attention to entrepreneurship and give students a solid foundation on entrepreneurial elements. The NVAO has awarded the special characteristic “entrepreneurship” only once. The characteristic is an addition to the regular accreditation. In order to do this the NVAO executed a pilot in which it assessed 11 requests, seven of which from Dutch and three from Flemish institutions. From the 11 requests only the two tracks from the VU received the special characteristic “entrepreneurship”.