Facultaire Studentenraad der Bètawetenschappen

De Facultaire Studentenraad (FSR) is het hoogste medezeggenschapsorgaan voor studenten binnen de Faculteit der Bètawetenschappen. De FSR is er om de belangen van studenten te behartigen, wat inhoudt dat studenten via de FSR inspraak en medezeggenschap hebben in de beslissingen die op en over de faculteit genomen worden. De FSR is de schakel tussen studenten en het faculteitsbestuur.

Om optimaal te kunnen functioneren, is het belangrijk dat de FSR weet wat er onder de studenten speelt en wat de knelpunten en problemen zijn. Zit je met een vraag, een probleem of heb je ideeën of suggesties, laat het weten!

Contact  
FSR-kamer: WN-M112
Iedere dag is er spreekuur van 12.45-13.30 uur.
Elke donderdag van 12.45-13.30 uur staan we in de M0 gang van het W&N-gebouw. Als iemand van de FSR aanwezig is kun je altijd binnenlopen, of anders kan er een afspraak gemaakt worden.

E-mail: fsr.beta@vu.nl
Telefoon: 020 – 5987239
https://canvas.vu.nl/courses/28809