Een aantal van jullie zijn al druk aan het rondsnuffelen op zoek naar de ideale stageplek, anderen zijn nog wat afwachtend. Toch is het tijd voor actie als je een leuke stage wilt regelen! De volgende stappen moet je ondernemen voor het zoeken en vinden van een stageplek:

 • Schrijf je in via VU-net voor Bachelorproject SBI, X_430509 (masterstudenten schrijven zich in voor FEW_X_432735), en lees de stagehandleiding op Blackboard.
 • Maak een afspraak met Els Kroezinga (je stagecoördinator) en bespreek je plannen/interesses.
 • Ga op zoek naar een stageplek – kijk op www.internsinsciences.nl, Google, maak gebruik van je netwerk, etc. en schrijf bedrijven aan of bel ze op. Zorg dat je voldoende informatie geeft over het raakvlak van SBI met het bedrijf en jouw persoonlijke toevoeging, lees je dus in! Let op, er staan normaliter 2-4 maanden voor het vinden van een goede stageplek! Je onderzoek speelt zich af op het gebied van life science of duurzame energie. Ook moeten business en innovation terug te vinden zijn.
 • Heb je een stageplek gevonden en spreekt het onderwerp je aan, ga dan weer naar de stagecoördinator om je plannen te bespreken. Na goedkeuring van je (globale) onderzoeksonderwerp, zoekt zij twee begeleiders voor je.
 • Je schrijft je plan van aanpak in overleg met je VU-begeleider(s) en praktijkbegeleider (2 weken) en stuurt Inge een ondertekend exemplaar.
 • Vervolgens voer je je onderzoek bij de stagegever uit (12 weken) en rond je je onderzoek af, wat resulteert in je scriptie (2 weken).
 • Ondertussen plan je je eindpresentatie in overleg met je begeleiders en stem je de datum en tijd met Inge af.
 • Als alles op schema loopt, lever je na 16 weken je scriptie in en sluit je het bachelorproject af met een spectaculaire eindpresentatie.
 • In een reflectieverslag kijk je terug op je stage en de leerpunten die je hieruit trekt.

Alvast veel succes bij het stageproces. Zorg dat je de stagecoördinator up-to-date houdt over je vorderingen, of ga een keer langs om je plannen te bespreken.

E.H. (Els) Kroezinga (Internship coordinator SBI)
Phone:O-144, sbi-internships@vu.nl

Some of you might be busy searching for the perfect internship, others might start a little later. However, it is time for action if you want to find yourself a good internship. The following steps must be taken in order to search for and find a good internship:

 • Enrol in Bachelorproject SBI, X_430509 (master students have to enlist to FEW_X_432735) on VUnetand read the internship manual on Blackboard
 • Make an appointment with Els Kroezinga (the internship coordinator) and evaluate your plans/interests.
 • Search for an internship – use www.internsinsciences.nl, Google, use your network, etc. Write the companies of your choosing or call them. Make sure you have enough information on the similarities between SBI and the company and on your personal added value: make sure you read enough about the company. Be advised, normally it takes approximately 2 to 4 months to find a suitable internship. You will research a topic concerning life science or energy science but the business and innovation aspects must be part of your research as well.
 • Have you found an internship and does the subject interest you? Go back to the internship coordinator and discuss your plan. After approval of your (general) research subject, she will appoint two supervisors.
 • Write your working method in consultation withyour VU and company supervisors (2 weeks) and send a signed version to Inge.
 • Execute your research at the company that provides you the internship (12 weeks) and finish your research. The results of your research must be written in your thesis (2 weeks).
 • In the mean time you plan your thesis presentation in consultation with your supervisors and agree on a time and date for your presentation with Inge.
 • If everything is on track, you will hand in your thesis after 16 weeks and end with a spectacular thesis presentation.
 • In an evaluation report you will reflect on your internship and your learning experiences.

We wish you success with the internship process. Make sure you keep Els up-to-date on your progress or make an appointment with her to discuss your plans.

E.H. Els Kroezinga (internship coordinator SBI)

+31205987287, O-144, sbi-internships@vu.nl