OLC, FSR & USR

De VU kent verschillende organisaties die vanuit de studenten naar de VU communiceren. Hieronder staan ze uitgelicht. 

OLC

Elke opleiding van de Vrije Universiteit heeft een eigen opleidingscommissie. Deze bestaat uit zowel studenten als docenten. Zij brengen gezamenlijk advies uit over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs van de opleiding, zoals het curriculum, de kwaliteitszorg, studentbegeleiding en de Onderwijs en Examenregeling.

Heb je vragen, opmerkingen, klachten of tips over vakken of het gehele bachelor programma? Dan kan je deze allemaal melden bij de OLC. De OLC is te bereiken via de volgende e-mail: olc@subliem-vu.nl.

FSR

De Facultaire Studentenraad (FSR) is het hoogste medezeggenschapsorgaan voor studenten binnen de Faculteit der Bètawetenschappen. De FSR is er om de belangen van studenten te behartigen, wat inhoudt dat studenten via de FSR inspraak en medezeggenschap hebben in de beslissingen die op en over de faculteit genomen worden. De FSR is de schakel tussen studenten en het faculteitsbestuur.

Om optimaal te kunnen functioneren, is het belangrijk dat de FSR weet wat er onder de studenten speelt en wat de knelpunten en problemen zijn. Zit je met een vraag, een probleem of heb je ideeën of suggesties, laat het weten! 

Contact:
FSR-kamer: WN-M112
Iedere dag is er spreekuur van 12.45-13.30 uur, maar als er iemand van de FSR aanwezig is in de kamer, ben je altijd welkom om binnen te lopen! Ook als je ze tegenkomt in de gangen kun je ze uiteraard aanspreken. 

Online zijn ze te bereiken via WhatsApp, Facebook en email. Hier kun je ook terecht met je vragen, klachten of voor het maken van een afspraak om langs te komen
E-mail: fsr.beta@vu.nl
Whatsapp: +31622929541
Telefoon: 020 – 5987239
https://canvas.vu.nl/courses/28809

 

 

 

USR

De Universitaire Studentenraad (USR) is hét medezeggenschapsorgaan van en voor studenten van de VU. De raad houdt zich voornamelijk bezig met de kwaliteit en toegankelijkheid van het onderwijs en het studentenbeleid van de VU.

De USR overlegt regelmatig met het College van Bestuur. De raad heeft namelijk belangrijke instemmings- en adviesbevoegdheden op het terrein van strategisch beleid, organisatie, bestuur, financiële ondersteuning van studenten en het Studentenstatuut. Door deze rechten is het zeker dat de stem van studenten altijd wordt gehoord binnen de organisatie bij het nemen van belangrijke besluiten.

De raad houdt openbare USR-vergaderingen waar studenten bij aan kunnen sluiten en hun mening kunnen geven op adviezen die door de USR verstuurd zullen worden naar het CvB. Ook vraagt de raad studenten continu om hun mening in het Studentenforum, het presidium en het UVO. Tenslotte kunnen studenten ook altijd input leveren via de mail of via Facebook.

Contact:
Universitaire Studentenraad (USR)
VU Hoofdgebouw
StudentenD0k, kamer 0D-12

E-mail: usr@vu.nl
Ambtelijk Secretaris: Jeannetta van Baarsen
E-mail: usr@vu.nl, j.van.baarsen@vu.nl
Tel: +31 (0)20 59 82291 / +31 (0)6 21202713