Stages

Een overzicht van een aantal stagemogelijkheden door oud Subliemers

SBI’ers sluiten hun bachelor af met een stage project. Tijdens deze periode lopen ze stage bij een bedrijf en voeren daar een onderzoek uit met een afsluitende scriptie.

 

Het is inmiddels alweer een tijdje geleden dat ik SBI studeerde, maar ik ben nog steeds regelmatig (lees: op borrels en vrijmibo’s) in subliem te vinden. Inmiddels ben ik als IT consultant aan de slag bij Atos, waarin ik mij focus op de sustainability van IT. Hierbij heb ik veel aan de vrije manier van denken die Subliem in haar leden naar boven brengt, niets is te gek. De stage waarmee ik SBI heb afgerond heb ik gelopen bij de SpinAwards in een jong talent programma voor Digital Transformation. Daar heb ik onderzoek gedaan naar wat nou de X-factor is van jong talent dat bedrijven kan helpen bij hun digitale transformatie. De uitslag is dat het vrije denken (het niet vast zitten in het stramien van een bedrijf). De kunst voor ons als jong talent is dan ook je niet te laten gieten in een pasvorm, daarvan zijn er al genoeg!

Tom IJsselmuiden

Bsc Science, Business & Innovation

Bij mijn stage bij KLM Engineering & Maintenance werkte ik in een technische omgeving met mensen met zeer uiteenlopende achtergronden. Hierbij kwam de combinatie van natuurwetenschappelijke als bedrijfskundige kennis van SBI goed van pas. Door deze brede kennis ben je echt de schakel tussen techniek/wetenschap en management. Mijn onderzoek draaide om duurzaamheid binnen de grondoperatie van KLM. Binnen het curriculum van SBI is hier veel aandacht voor. Zo leer je over duurzame energie en chemie, maar ook over maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze kennis is bij mijn stage binnen KLM zeker van pas gekomen.

Anouk de Reeder

Bsc Science, Business & Innovation

Als afsluitend vak van de Bachelor Science, Business & Innovation is er de bachelor scriptie met daaraan vast een stage. Ik heb dit zelf als heel prettig ervaren om even alle studieboeken los te kunnen laten en de praktijk te zien. Pas als je daar bezig bent, heb je door hoeveel je in de jaren daarvoor geleerd hebt. Het geeft je een idee van wat je na je studie tijd allemaal kan en wil doen. Zelf heb ik mijn stage gedaan bij een startup die zich bezighield met kunstmatige intelligentie en de zorg, hard werken maar super leerzaam.

Ruben Clerc

Bsc Science, Business & Innovation