Sinds het jaar van oprichting is er een verenigingsblad. Eerst letterlijk een blaadje maar nu uitgegroeid tot een waar boekje, is de Subtiel een vaste prik op de agenda geworden. In de Subtiel staan verslagen van georganiseerde activiteiten, een agenda met de komende activiteiten en leerzame en leuke verhalen van docenten, studenten en mensen uit het bedrijfsleven. Na de uitgave wordt de Subtiel naar alle leden verstuurd per mail. Hieronder staan per jaargang de digitale versies.

 

Jaargang 8

Subtiel 8.3 (Maart 2015)

Jaargang 7

Subtiel 7.4 (December 2014)

Subtiel 7.3 (September 2014)

Subtiel 7.2 (Juni 2014)

Subtiel 7.1 (Maart 2014)

Jaargang 6

Subtiel 6.1(Juni 2013)
Subtiel 6.2 (September 2013)
Subtiel 6.3 (December 2013)

Jaargang 5

Subtiel 5.1
Subtiel 5.2
Subtiel 5.3

Jaargang 4
Subtiel 4.1 (sep 2010)
Subtiel 4.2 (nov 2010)
Subtiel 4.3 (apr 2011)
Subtiel 4.4 (jun 2011)

Jaargang 3
Subtiel 3.1 (okt 2009)
Subtiel 3.2 (okt 2009)
Subtiel 3.3 (mei 2010)

Jaargang 2
Subtiel 2.1 (mei 2009)
Subtiel 2.2 (jun 2009)

Jaargang 1
Subtiel 1.1 (dec 2008)The year in which the association was founded is the year in which association magazine Subtiel was founded as well. The first edition consisted of only a few pages but since then the Subtiel has become a real magazine and is a standard part of the agenda. The magazine is filled with reports on Subliem’s activities, the agenda with upcoming activities and educative and entertaining stories of students, teachers and professionals. Each edition is sent to the members bye-mail. Below are the editions categorized per year.

Year 7

Subtiel 7.3 (September 2014)

Subtiel 7.2 (Juni 2014)

Subtiel 7.1 (Maart 2014)

Year 6

Subtiel 6.1(Juni 2013)
Subtiel 6.2 (September 2013)
Subtiel 6.3 (December 2013)

Year 5

Subtiel 5.1
Subtiel 5.2
Subtiel 5.3

Year 4
Subtiel 4.1 (sep 2010)
Subtiel 4.2 (nov 2010)
Subtiel 4.3 (apr 2011)
Subtiel 4.4 (jun 2011)

Year 3
Subtiel 3.1 (okt 2009)
Subtiel 3.2 (okt 2009)
Subtiel 3.3 (mei 2010)

Year 2
Subtiel 2.1 (mei 2009)
Subtiel 2.2 (jun 2009)

Year 1
Subtiel 1.1 (dec 2008)